Kratka predstavitev društva

 

Društvo za raziskovanje jam Bled je bilo ustanovljeno leta 1978, pred tem letom je delovalo kot sekcija Društva za raziskovanje jam Kranj.

 

Vsa leta smo in še vedno izvajamo speleološke raziskovalne akcije, predvsem na območju kraških planot Jelovice, Mežakle in Pokljuke, seveda pa tudi na drugih področjih. Pri tej dejavnosti sodelujemo tudi z drugimi jamarskimi društvi širom Slovenije.

 

DZRJ Bled vsako leto pripravi več razstav in predavanj z jamarsko tematiko. Razstave pripravljamo v šolah in drugih javnih ustanovah.

 


Osnovni podatki o društvu Zgodovina društva Načrti za nadaljnje delo