Društvo za raziskovanje jam Bled

 

Načrti za nadaljnje delo

 

Za nove člane bomo organizirali izobraževanja in treninge jamarske tehnike, kar jim bo omogočilo uspešno opravljanje izpitov za mlajše jamarje in jamarje. Poskusili se bomo udeležiti usposabljanj, ki jih pripravlja Jamarska zveza Slovenije v čim večjem številu. Organizirali bomo tudi obiske lažjih jam matičnega krasa.

 

Še naprej bomo pripravljali razstave in predavanja in na ta način popularizirali jamarsko dejavnost in širili zavest o potrebnosti varovanja in ohranjanja okolja, katerega del je tudi podzemni svet. Onesnaženost jam z odpadki predstavlja veliko nevarnost za onesnaževanje voda, zato bomo tej problematiki posvetili še več pozornosti. Znova nameravamo sodelovati na razpisu Heliosovega sklada za čiščenje kraških jam in brezen.

 

Seveda pa bo največ časa in energije usmerjene v odkrivanje in raziskovanje jam, kar je tudi naša osnovna dejavnost. Potrebno je tudi registrirati že odkrite jame na našem območju.

 

Nalog, aktivnosti in tudi želja je še veliko, omejene pa so s časom, ki ga posvečamo jamarski dejavnosti, z dovolj velikim številom aktivnih članov in nenazadnje tudi s finančnimi sredstvi, ki jih potrebujemo za uresničevanje ciljev.