Društvo za raziskovanje jam Bled

 

ZGODOVINA DRUŠTVA

 

Ljudje hodijo v jame od kar le te obstajajo. Nekoč so v njih živeli, jih uporabljali za hlajenje hrane in v njih iskali naravna bogastva (npr. bobovec). Kdaj točno se je zgodovina jamarstva pričela v naši okolici sicer ne vemo natančno, veliko jam pa je bilo odkritih v času fužinarstva. Na Jelovici, Pokljuki in Mežakli so kopali železovo rudo. Najlažje so prišli do nje ob prelomih, kjer se navadno nahaja veliko jam , ki so jih uporabljali za hitrejši dostop do podzemlja.

Konec 19. stoletja so domačini s Kupljenika pričeli voditi goste v Jamo pod Babjim zobom. Jama je bila najbolj obiskana do pričetka druge svetovne vojne. Med obiskovalci so bili številni vplivni ljudje, saj je v tistih časih na Bledu letovala avstrijska  in kasneje jugoslovanska družbena smetana. Bled je bil središče političnega in diplomatskega življenja v poletnih mesecih in marsikateri diplomat si je ogledal Jamo pod Babjim zobom.

V Gorjah je bila leta 1936 ustanovljena jamarska sekcija v okviru  Planinskega društva Gorje. Najpomembnejša člana  Simon Zima in Franc Soklič,  sta bila ustreljena kot talca med drugo svetovno vojno. S tem je jamarstvo v Gorjah žal zastalo.

Leta 1978 (4.4.1978) je bilo na Bledu ustanovljeno Društvo za raziskovanje jam Bled, ki je pred tem delovalo kot sekcija Društva za raziskovanje jam Kranj. Ustanovni člani so bili Vaclav Novak, Aleksander Šanca, Koblar Janko, Borut Kersnik, Dušan Jelenc, Maja Vrtačnik, Ulčar Mojca, Kostanjšek Tomaž, Anton Koncilja in Srečo Kunčič. V letih od ustanovitve so člani društva prizadevno urejali Jamo pod Babjim zobom. Uredili so pot po jami in jamo elektrificirali, tako da je jama danes urejena za turistične oglede. Organizirali so mnoge ekskurzije na matični kras, na Jelovici, Pokljuki in Mežakli pa  locirali veliko jamskih objektov. Nekatere so tudi izmerili in zrisali, vendar takrat zapisnikov niso oddjali na kataster JZS. Ti zapisniki so se v letih do danes žal izgubili. V osemdesetih letih je bila odprava v Srbijo. V letu 1996 je bilo DZRJ Bled organizator zvezne jamarske odprave v Južno Ameriko - Ekvador, kjer so naši člani raziskovali jame džunglskega krasa v Ekvadorju in vulkanske jame na otočju Galapagos. Po vrnitvi z odprave je bila v Festivalni dvorani na Bledu organizirana odmevna predstavitev odprave s predavanji, diapozitivi in filmom. Vsa leta delovanja društva so člani redno čistili grajsko skalo na blejskem gradu, društvo pa sodeluje tudi pri spomladanskih čistilnih akcijah v okolici Bleda.

Leta 2001 je bila v okviru Heliosovega sklada za čiščenje kraških jam in brezen organizirana očiščevalna akcija v  Zajamniški jami na Pokljuki.

Društvo se je vsa leta financiralo s samoprispevki članov, prihodki z delovnih akcij ter vodenjem skupin v Jamo pod Babjim zobom.  Med delevnimi akcijami velja izpostaviti predvsem vsakoletno čiščenje grajske skale na Bledu, barvanje streh in obešanje reklamnih panojev. Seveda opravljamo tudi druga višinska dela.

Danes društvo združuje ljubitelje jam iz širše okolice Bleda. Člani društva so uspobljeni jamarji in imajo opravljen vsaj osnovni izpit  in priznan naziv mlajšega jamarja. S tem znanjem varno in vestno obiskujejo in raziskujejo kraške jame.