Društvo za raziskovnje jam Bled

Jama pod Babjim zobom

Jama je v Sloveniji verjetno edinstvena v tem, da je skoraj ves notranji del izoblikovan v kalcitu in da je ves ta kalcit fosilna tvorba. Jama leži na nadmorski višini, ki je mejnica med sigotvorno kapnico v nižinskem krasu in agresivno kapnico v jamah višjega krasa. Je ena starejših turističnih jam pri nas.

Opis jame

Ogled jame