Avtorske pravice pridržane! All rights reserved!

Prepovedano je kakršnokoli kopiranje in javna uporaba podatkov na domači strani DZRJ Bled brez dovoljenja Društva za raziskovanje jam Bled!

Na straneh je uporabljeno gradivo iz društvenega katastra jam, Katastra jam JZS in drugih virov.

 

It is illegal to copy any material and public usage of any piece of information on home page of DZRJ Bled without permission of Cave exploration society of Bled.

On the pages we used data from the cave cadastre of DZRJ Bled, the cave cadastre JZS and other sources.

 

Za vse informacije, pritožbe ali popravke pišite na e-mail naslov dzrjbled@gmail.com.

For any information, complains or corrections write to e-mail address dzrjbled@gmail.com.